Onze activiteiten

Uitstapprogramma op maat

Als een vrouw uit de seksindustrie wil stappen, bieden we een uitstapprogramma op maat. Dat programma wordt volledig samen met de vrouw ontwikkeld. Voor dit programma werken we samen met diverse organisaties. Daarnaast bieden we aantal maatwerk projecten. Deze projecten hebben wij op maat ontwikkeld, op basis van de behoeftes van de vrouwen. Alles wat wij doen is erop gericht om de vrouwen toe te rusten om op eigen benen te staan en weer zeggenschap te hebben over hun eigen leven. De projecten zijn:

Taalles

Veel van de vrouwen spreken niet of nauwelijks Nederlands. Soms is er angst om op taalles te gaan, omdat ze dan tussen andere mensen terecht komen waarbij er vragen gesteld kunnen worden over wie je bent en wat je doet. Andere vrouwen schamen zijn simpelweg voor hun laaggeletterd of ongeschoold. Voor hen is elk concept van scholing spannend. Binnen de, voor hen vertrouwde, omgeving van De Haven bieden wij hun 2 soorten taalles:

  • Conversatieles: Tijdens de conversatieles is de sfeer het belangrijkste. In een gezellige omgeving wordt op een laagdrempelige kennis gemaakt met en geoefend in het spreken van de Nederlandse taal. Er wordt geoefend op uitspraak en begrip en heel veel samen gelachen.
  • Taalstart: Daarnaast kunnen vrouwen ook deelnemen aan Taalstart. Alle niveaus kunnen hier instappen, en ieder werkt op eigen niveau. Het doel is een doorstroom naar een passend niveau zodra een deelnemer aan de voorwaarden kan voldoen.
  • Taalles via onze Taalacademie: In samenwerking met het ROC Mondriaan bieden we een officiële Nederlandse taalles. Ook hier zijn de ‘Havensfeer’ en vertrouwelijkheid vaste prik. Na de conversatielessen kunnen vrouwen doorstromen naar de Taalacademie. Het komt ook voor dat vrouwen direct starten aan de Taalacademie. Bij succesvolle afronding van deze taalles ontvangt de vrouw een certificaat Nederlandse taal, niveau A2. Dit staat gelijk met het niveau van afronden van de inburgeringscursus.


Jobcoaching

Elke vrouw die wil uitstappen en wil starten met een nieuwe baan, gaat op een zeker moment in gesprek met onze jobcoach. De jobcoach van De Haven helpt haar een ontwikkeling in gang te zetten en stimuleert haar om stappen te zetten naar ander werk. Allereerst door haar te laten inzien waar haar kracht ligt. Vanuit daar gaan ze samen kansen voor de toekomst ontdekken. De jobcoach heeft een breed netwerk aan werkgevers en opleidingsmogelijkheden en werkt voortdurend aan uitbreiding hiervan. Altijd volgt een plan op maat. Jobcoaching kan het volgende inhouden:

  • Nederlandse taallessen
  • Hulp bij het in kaart brengen van vaardigheden en het maken van een c.v.
  • Zoeken naar werk of vrijwilligerswerk
  • Begeleiding bij een sollicitatie
  • Zoeken van opleidingsmogelijkheden en de financiering hiervan
  • Begeleiding op het werk (aan de vrouw) en begeleiding aan het stageadres of de werkgever
Ondernemers gezocht! Voortdurend is onze jobcoach op zoek naar (sociale) ondernemers en opleidingspartners. Zie jij mogelijkheden binnen jouw bedrijf? We komen graag in contact!

Meld je aan via ons contactformulier

Maatjesproject

Uit de prostitutie stappen is een moeilijk en vaak lang proces. Zeker als je geen steunend sociaal netwerk (meer) buiten de seksindustrie hebt. Daarom heeft De Haven het maatjesproject ontwikkeld. In dit project wordt een vrouw uit de seksindustrie gekoppeld aan een vrijwilliger. Een maatje, die er voor haar wil zijn en wil steunen bij de keuze om een nieuwe weg in te slaan en de prostitutie achter zich te laten. Zowel de vrouw als het maatje worden begeleid door de vrijwilligerscoördinator. Een maatjescontact is een vriendschappelijk en regelmatig contact op gelijkwaardige basis. De inhoud van het contact verschilt per koppel. Het betekent vaak dat het maatje initiatief neemt om samen leuke dingen te doen zoals theedrinken, koken, sporten enzovoorts. Ieder vult het anders in. Nicole oefent als maatje elke twee weken de Nederlandse taal van haar maatje. Caroline ging tijdenlang gewoon even met haar maatje koffiedrinken. Er ontstond een hechte band. Ook ondersteunt het maatje de vrouw (of man) bij bijvoorbeeld het opbouwen van sociale contacten, bij het regelen van haar zaken of geeft ze wegwijs in het openbaar vervoer.

Maatjes gezocht! Wil jij je inzetten voor deze vrouwen, ben je sociaal en is maatje iets voor jou?

Meld je aan via ons contactformulier


‘Er zijn’ is de basis van alles wat we doen. Dat begint bij het veldwerk en we blijven aanwezig totdat ze kunnen gaan.


Stoppen met prostitutie is niet makkelijk. Om diverse redenen. Lees hier het verhaal van Gabriëlle waarin ze vertelt hoe ze in de prostitutie terecht is gekomen.


Lees het verhaal