Onze geschiedenis

Stichting De Haven ontstond ruim 25 jaar geleden. Waar we nu staan is niet te vergelijken met de eerste jaren van De Haven. Zo spraken we destijds vooral mannen aan, was onze uitvalbasis een café, en heeft De Haven jarenlang enkel gedraaid op de inzet van vrijwilligers. Dankbaar kijken we terug, kijk je mee?

1987
Het veldwerk begint

Het veldwerk start met gebed. Peter Strating komt te wonen op de hoek van de prostitutiestraat (destijds Poeldijksestraat) in Den Haag.

Hij raakt bewogen met de mannen die hij naar de vrouwen zag gaan, en bidt voor hen. Dit gebed leidt tot straatwerk onder prostitutiebezoekers.

1994
De doelgroep verandert

We zien de nood bij de vrouwen die werken achter het raam. Het verlangen groeit om hen te ontmoeten en bemoedigen. Een team van vrouwen bezoekt elke week de raamstraten in Den Haag.

Een kantoor was er nog niet: in de eerste jaren is de uitvalbasis een café op de hoek van de Poeldijksestraat.

1996
Oprichting stichting

De afgelopen jaren merken we het belang van onze aanwezigheid in de prostitutiestraten. De nood is hoog en het aantal hulpvragen stijgt snel. Daarom richten wij in 1996 Stichting De Haven op.

Donateurs en kerken maken het mogelijk dat we een pand kunnen aankopen midden in de Haagse rosse buurt.

2000
Opheffing bordeelverbod

De seksindustrie verandert als het bordeelverbod wordt opgeheven. We nemen geschoolde maatschappelijk werkers en coördinatoren in dienst. Dit zijn de eerste betaalde krachten. Het team vullen we aan met vrijwilligers die de moedertaal van de vrouwen spreken.

Ook bezoeken we nu seksclubs en privéhuizen. We breiden ons geografisch werkgebied steeds verder uit in de provincie. Het netwerk van De Haven bouwen we verder op.

2005 - 2010
Veranderend prostitutielandschap

In 2006 sluit de tippelzone. De grenzen van Oost-Europa opent voor arbeiders. We zien steeds meer vrouwen vanuit deze landen in de straten. Het team breiden we daarom uit met veldwerkers die Roemeens, Hongaars en Bulgaars spreken.

Ook merken wij hoe lastig het is voor de vrouwen om een netwerk op te bouwen buiten de prostitutie. Daarom starten wij met het maatjesproject.

2009
Uitstapprogramma

De Rijksoverheid financiert een uitstapprogramma (DUUP regio Zuid-Holland). De Haven neemt hieraan deel en verleent sinds 2009 uitstapbegeleiding aan mensen in de prostitutie die los willen komen van dit werk.

2010 - 2015
Nazorgprogramma

Dankzij de subsidie geven we het uitstapprogramma steeds verder vorm en helpen wij meer vrouwen bij het duurzaam stoppen. Kenmerkend voor De Haven is de nazorgfase waarin we lange tijd met de uitstappers optrekken door middel van nazorgavonden, zogenaamde Havendiners. Om dit mogelijk te maken verbouwen we ons pand.

2015 - 2020
Dienstverlening breidt uit

Vanuit de vrouwen merken we behoefte aan verdieping en verbreding. Daarom starten we met Nederlandse taallessen, en krijgt jobcoaching een stevig aandeel in de organisatie. In deze jaren signaleren we een verschuiving van de prostitutiestraten naar werken vanuit huis. Daarom start De Haven in 2019 met online veldwerk om ook deze doelgroep te bereiken. Vanaf dat moment komen we ook in contact met mannen die werken in de prostitutie.

2021 - heden
Nieuw kantoor en uitbreiding naar Rotterdam

Het team van De Haven groeit en steeds meer vrouwen en mannen weten ons kantoor te vinden. Met veel (financiële) hulp verhuizen we in 2021 van het Groenewegje naar de Hooftskade. Ons ruime, gezellige inloopkantoor is een feit!

Als reactie op de vraag van de doelgroep start in 2022 onze dienstverlening ook in Rotterdam. We beginnen met het regelmatig bezoeken van alle vergunde seksinrichtingen in de ‘Havenstad’, en we vinden kantoorruimte waar onze maatschappelijk werkers en jobcoach wekelijks cliënten ontvangen.

We kijken dankbaar terug,
en hoopvol vooruit!