Onze geschiedenis

Het verhaal van Stichting De Haven

1987

Het begin van het veldwerk

Peter Strating komt te wonen op de hoek van de prostitutiestraat (Poeldijksestraat). Hij raakt bewogen met de mannen die hij voor zijn raam zag en bid voor hen. Dat leidt tot straatwerk onder prostitutiebezoekers.

1994

Doelgroepverandering

Vanaf 1994 ontstaat het contact met de vrouwen in de prostitutie. Het verlangen groeit om vrouwen in de prostitutie te ondersteunen met woord en daad. Een team van vrouwen bezoekt elke week de raamstraten. In de eerste jaren is de uitvalbasis een café op de hoek van de Poeldijksestraat.

1996

Oprichting Stichting De Haven

De afgelopen jaren merken we het belang van onze aanwezigheid in de prostitutiestraten. De nood is hoog en het aantal hulpvragen stijgt snel. Daarom wordt in 1996 Stichting De Haven opgericht om meer slagkracht te krijgen. Donateurs en kerken maken het mogelijk dat we een pand kunnen aankopen, midden in de Haagse rosse buurt.

2000

Opheffing bordeelverbod

De seksindustrie verandert als het bordeelverbod in 2000 wordt opgeheven. Geschoolde maatschappelijk werkers en een aantal coördinatoren worden in dienst genomen. Bijzonder, want tot dat moment werd al het werk door vrijwilligers gedaan. Het team wordt aangevuld met mensen die de moedertaal van de vrouwen spreken. Ook bezoeken we nu de seksclubs en privéhuizen. We breiden ons geografisch werkgebied steeds verder uit in de provincie. Het netwerk van De Haven wordt verder opgebouwd.

2005 - 2010

Veranderend prostitutielandschap

In 2006 wordt de tippelzone gesloten. De grenzen van Oost-Europa gaan open voor arbeiders. We zien steeds meer vrouwen vanuit deze landen in de straten. Het team wordt daarom uitgebreid met veldwerkers die Roemeens, Hongaars en Bulgaars spreken. Ook wordt het maatjesproject gestart.

2009

Uitstapprogramma

Vanuit de Rijksoverheid wordt een uitstapprogramma (DUUP regio Zuid-Holland) gefinancierd. De Haven neemt hieraan deel en verleent uitstapbegeleiding aan voornamelijk vrouwen en transgender personen en soms ook mannen.

2010 - 2015

 

Nazorgprogramma

Dankzij de subsidie kunnen we het uitstapprogramma steeds verder vormgeven en meer vrouwen helpen bij het duurzaam stoppen. Kenmerkend voor De Haven is de nazorgfase waarin we lange tijd met de vrouwen, transpersonen en soms ook mannen optrekken door middel van nazorgavonden met maaltijden. Om dit mogelijk te maken verbouwen we ons pand.

2015 - 2021

 

Verbreding en verdieping van onze dienstverlening

De ontwikkeling bij De Haven stopt natuurlijk niet. Vanuit de vrouwen merken we behoefte aan verdieping en verbreding. Daarom starten we verschillende programma’s op om vrouwen te versterken in het leren van onder andere de Nederlandse taal en het zoeken naar een andere baan. Het jobcoachingprogramma krijgt een stevig aandeel in de organisatie. We werken hierin samen met onder andere het ROC Mondriaan, ondernemers in de stad en andere ketenpartners. In deze jaren signaleren we een verschuiving van de prostitutiestraten naar werken vanuit huis. Daarom start De Haven in 2019 geautomatiseerd online veldwerk om ook deze doelgroep te bereiken. Inmiddels gebeurt dat in 26 gemeentes in de Provincie Zuid-Holland. 

2022 - heden

 

Start in Rotterdam

Vanuit de doelgroep bereikt ons steeds vaker de vraag of we niet ook kunnen ondersteunen in Rotterdam. Na een uitgebreide aanloopfase, waarin we veel gesprekken voeren met maatschappelijke organisaties en met de gemeente, start in 2022 ook onze dienstverlening in Rotterdam. We starten met het regelmatig bezoeken van alle vergunde seksinrichtingen in deze ‘Havenstad’. Zo blijven we onszelf steeds ontwikkelen om de vrouwen en mannen die we treffen zo goed mogelijk toe te rusten om een goed, gezond leven op te bouwen. Zo zijn we begonnen, dat doen we nu en dat blijven we in de toekomst doen.

Benieuwd naar hoe wij ons werk nu uitvoeren?