Wat doen wij?

Lees meer over ons werk

Stichting De Haven is er voor moeders, dochters en zussen in de prostitutie. Wij willen mensen in het prostitutiecircuit inspireren, hoop bieden en ondersteunen. We zoeken deze vrouwen op, zijn er voor hen en blijven tot ze kunnen gaan. Dat doen we onder andere met:


Veldwerk

Veldwerk is de basis van alles wat wij doen. We zijn trouw in het opzoeken van de vrouwen en doen dat dan ook meerdere keren per week. In tweetallen bezoeken we de prostitutiestraten van Den Haag. Dit doen we met veldwerkers die bijvoorbeeld Hongaars, Roemeens, Spaans, Engels en/of Thai spreken. Als er behoefte is maken we een praatje en luisteren we naar hun verhalen. Als er geen tijd of ruimte is voor een gesprek zwaaien we en lopen we verder. Tijdens ons veldwerk benadrukken we de gelijkwaardigheid door de vrouwen écht te zien en niet te bekijken zoals hun klanten dat doen. Ook bezoeken we regelmatig nachtclubs, privé-huizen en massagesalons in Den Haag en omgeving. Naast ons fysieke veldwerk doen we ook online veldwerk. Hierdoor komen we in contact met vrouwen, transgenders en mannen die bijvoorbeeld illegaal thuis werken of in de escort zitten. Doordat we structureel veldwerk doen, komen we in contact met duizenden vrouwen en weten we goed hoe hun wereld eruit ziet. Naar verloop van tijd groeit vertrouwen. En juist dat vertrouwen is zo belangrijk in de seksindustrie. Op het moment dat de vrouwen hulp nodig hebben, weten ze ons te vinden en vertrouwen ze om heel gevoelige informatie met ons te delen. Het begint vaak met één vraag over bijvoorbeeld dreigende uithuisplaatsing of hoge schulden. Vanaf dat moment neemt een maatschappelijk werker het over.


Prostitutie maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werkers bieden praktische en psychosociale begeleiding bij diverse problemen. Hierin werken we bijvoorbeeld samen met huisartsen, GGD of schuldhulpverleners. We zien dat veel vrouwen niet weten wat hun rechten en plichten zijn. Veel van hen spreken de Nederlandse taal niet wat maakt dat ze in een kwetsbare positie zitten. We helpen onder andere op het gebied van:

  • Financiën en administratie; Veel vrouwen hebben hoge schulden en ze hebben vaak geen goede boekhouding.
  • Huisvesting; We zien dat vrouwen vaak te hoge huur moeten betalen, ze hebben problemen met hun huurcontract of staan zelfs niet ingeschreven bij de gemeente.
  • Gezondheid; Denk aan verslaving, psychische en/of lichamelijke klachten;
  • Levensvragen; Soms spelen er schuldgevoelens, hebben vrouwen vragen over God of over hun identiteit.
Door met de vrouwen te werken aan een stabiele basis, werken we samen aan een gezonde toekomst. Daarbij gaan we ver in de behartiging van hun belangen.


Uitstapprogramma

Als een vrouw, transgender persoon of man uit de seksindustrie wil stappen, wordt er een uitstapprogramma op maat aangeboden. Dit programma duurt zo lang als nodig en wordt volledig op de cliënt afgestemd. Dit gaat in samenspraak met de vrouw. Sommige trajecten duren een half jaar, andere vier jaar. Het doel van een uitstaptraject is om een stabiele basis te creëren waardoor een succesvolle, duurzame uitstap mogelijk wordt gemaakt. Dit houdt in dat een vrouw werk buiten de prostitutie heeft, een uitkering ontvangt, kan terugkeren naar haar thuisland of een opleiding volgt. Maatschappelijk werk is hiervoor erg belangrijk, daarnaast kunnen we aan de slag met:

  • Nederlandse taalles
  • Jobcoaching
  • Verstevigen van het sociaal netwerk
Ook organiseren we een aantal keer per jaar een nazorg evenement. We nodigen hiervoor alle vrouwen uit die zijn uitgestapt én die voornemens zijn om uit te stappen. De avond is bedoeld om elkaar te ontmoeten tijdens een maaltijd. Daarbij trainen we vrouwen om zichzelf beter te leren kennen en uit te gaan van hun eigen kracht. Puur empowerment. Veel van deze vrouwen delen hun geschiedenis in de prostitutie niet met hun nieuwe omgeving, waardoor ze herinneringen en emoties alleen moeten verwerken. Als gelijkgestemden, kunnen zij elkaar bemoedigen.


Inloopkantoor met huiskamerfunctie

Het inloopkantoor van De Haven is een belangrijke plek voor vrouwen en mannen in de seksindustrie. In de multifunctionele ruimte kan gezellig samen worden gekookt en gegeten. Hier worden taallessen, digilessen en andere cursussen en trainingen gegeven. Er is een huiselijke sfeer gecreëerd waardoor mensen zich sneller thuis voelen. Het is echt een plek van ontmoeting, waar bijvoorbeeld aan de keukentafel een kopje koffie gedronken wordt. Even op adem komen...

Maatwerk projecten

Onderstaande projecten hebben wij op maat ontwikkeld, op basis van de behoeftes van de vrouwen. Alles wat wij doen is erop gericht om de vrouwen toe te rusten om op eigen benen te staan en weer zeggenschap te hebben over hun eigen leven. De projecten zijn:


Meer toelichting over onze maatwerk projecten.