Peter Strating blikt terug op ruim 25 jaar De Haven

01-06-2023
Tegelijk ervaar ik een grote vertrouwdheid omdat de kern van waar De Haven voor staat dezelfde is gebleven.

Er komen foto’s binnen in de app-groep van het team Havenwerkers. Het Havendiner is net afgesloten. Dit was een bijeenkomst voor zo’n twintig vrouwen die uit de seksindustrie gestapt zijn, of voornemend zijn. Naast samen eten werkten ze, onder leiding van een kunstenares, hard om op een creatieve manier iets te ontdekken van de kracht die in ze zit. Mooi om in een paar foto’s het werk van Stichting De Haven in actie te zien.

Ik ben voor enige tijd terug op mijn oude stek. Meer dan twintig jaar geleden nam ik afscheid van De Haven. En ik besef dat de foto’s die ik nu onder ogen krijg in die tijd nog ondenkbaar waren. Zo wordt in een paar foto’s voor mij iets zichtbaar van de grote veranderingen die Stichting de Haven in de loop van de jaren doormaakte.

Een goede twintig jaar geleden was De Haven een vrijwilligersorganisatie met enthousiaste mensen. Mensen met een warm hart voor vrouwen en mannen die werken in de seksindustrie, voornamelijk in de prostitutiestraten in Den Haag. Na mijn vertrek kwam de eerste betaalde coördinator leidinggeven aan alle vrijwilligers. Nu ben ik als interim terug bij De Haven en werkt er een aantal maatschappelijk werkers, een jobcoach en een kantoorstaf. Tegelijk ervaar ik een grote vertrouwdheid omdat de kern van waar De Haven voor staat dezelfde is gebleven.

Wat veranderd is, is dat De Haven is uitgegroeid tot een professionele organisatie voor maatschappelijk werk. Tientallen vrouwen, mannen en transgenders die werkzaam zijn in de seksindustrie kloppen aan om hulp met allerhande vragen en problemen. Niet in de laatste plaats als ze proberen een leven op te bouwen buiten de prostitutie, want dat blijkt – ondanks mooie woorden dat sekswerk toch eigenlijk gewoon werk is – nog een stap te zijn vol voetangels en klemmen.

Deze mensen weten De Haven te vinden en vertrouwen De Haven omdat er iets belangrijks binnen de organisatie hetzelfde is gebleven. Nog altijd gaan vrijwilligers samen met de professionals de straten in om de mensen op te zoeken op de plek waar ze zijn. Er worden relaties gelegd op basis van liefde en trouw. Gedreven door een passie die geïnspireerd is vanuit ons geloof in God en in de waarde van elk mens als zijn schepsel zijn we present in een wereld waarin helaas niet iedereen gelukkig is.

Peter Strating, directeur ad interim