เรา อยู่ที่นี่เพื่อคุณ

รายรับของคุณมาจากรายได้ที่คุณทางานที่คลับ ทีบ้านส่วนตัว ที่ถนน หรือ ที่สถานธุรกิจนวดบริการ ? คุณรับลูกค้าที่บ้าน หรือ ที่ในห้องโรงแรม ? มูลนิธิ ดิ ฮาเวน อยู่ที่นี่เพื่อคุณ เรา อยู่ที่นี่เพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับงานของคุณ บ้าน ที่พัก อาศัยของคุณ การเงินของคุณ หรือ ด้านสวัสดิการของคุณ นอกจากนี้แล้ว เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมีเวลา ดื่มกาแฟ พูด คุยกัน นอกจากนี้เรายังมีสิ่งที่เพิ่มเข้าไปอีก สาหรับคุณ คือ ชั้นเรียนภาษา ฟรี คุณสามารถรู้จักเราได้ ผ่านเราไปเยี่ยมคุณเป็นประจาที่ทางานของคุณ หรือ คุณ สามารถได้รับข้อความจากเรา ยังมีอะไรบ้างที่เราสามารถช่วยคุณได้ ?คาถาม เกี่ยวกับด้านการเงินคุณมีคาถามเกี่ยวกับด้านการเงิน หรือ ภาวะเป็นหนี้สิน ? คุณกาลังมองหาบางคนที่ช่วยเหลือคุณ ด้านการบริหาร จัดการ หรือ เรื่องการคืนภาษี ? ให้เรามีส่วนร่วมในการช่วยคิด ให้คาปรึกษาคาถาม เกี่ยวกับที่พักอาศัยของคุณคุณกาลังมองหาความเป็นไปได้ที่จะมีบ้าน ที่พักอาศัยที่ดีอยู่ ? เรารับรู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมากใน The Hague. เพราะฉะนั้น เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยเหลือเคียงข้างคุณในการเสาะหาที่พักคาถาม เกี่ยวกับการงานของคุณคุณอาจมีคาถามบางอย่างเกี่ยวกับงานของคุณ หรือ คุณอาจกาลังอยู่ในเวลาที่คิดไตร่ตรองเรื่องงานอื่นอยู่ ? โค้ช ที่ปรึกษาด้านงานของเรา มีความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยคุณมองหาตามความเป็นไปได้คาถาม เกี่ยวกับ สวัสดิการของคุณคุณมีอาการปวดหลัง คุณมีความรู้สึกกระวนกระวาย รู้สึกไม่ได้พักผ่อน หรือ ยิ่งกว่านั้นอีก มีความเครียดอยู่ด้วย ? เรา ยินดีมองหาทางช่วยคุณที่จะสามารถทาคุณรู้สึกดีขึ้นคาถาม เกี่ยวกับชีวิตคุณมีความปรารถนา ต้องการอยากคุยกับบางคนเกี่ยวกับความเชื่อของคุณ หรือ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ? คุณมีคาถาม เกี่ยวกับลูก หรือ เกี่ยวกับครอบครัว ? เรา อยู่ที่นี่เพื่อคุณ
Mariska


 


Henriëtte


 


Hanna


 


Tirza


 


Daniëlle


 

เรา ทางานอย่างไร ?

คุณ เป็นผู้จัดการควบคุม

ถ้า เรา สามารถช่วยเหลือด้วยบ้าง หรือ ปัญหาเฉพาะเจาะจง เรา มีความปราราถนาอยากทาความรู้จักกับคุณก่อน เรา มีความยินดีต้อนรับคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางานของเรา ใกล้ the Doubletstraatคุณ สามารถพบเราได้ที่ไหน ?

ที่อยู่ ของเรา

คุณสามารถพบเราได้ที่ Hooftskade 91. อยู่ใกล้กับ The Doubletstraat. คุณสามารถติดต่อเรา ที่นี่ 070 – 40 20 804 หรือ info@dehaven.nl ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จาก 9:00 am ถึง 17:00 pm . หากคุณต้องการติดต่อเราหลัง เวลาทางานปกติ ? คุณสามารถเติมเต็มข้อความในแบบฟอร์ม และเราจะติดต่อคุณ คุณสามารถติดต่อกับเราด้วยการส่งข้อความทาง WhatsApp ถึง 06-428 48538.เรา สามารถทาอะไรเพื่อคุณได้บ้าง ?

ติดต่อเรา


ไม่ว่า คาถามของคุณจะเป็นอะไรก็ตาม โปรดรู้สึกสบายใจที่จะติดต่อเรา เวลาไหนก็ได้ เรา อยู่ที่นี่เพื่อคุณ